Tā kā  Mīļmāju audzinātājas ir profesionāli pedagogi, kas stradājusi kā skolās, tā bērnudārzos, tiek nodrošinātas kvalitatīvas, bezmaksas pulciņnodarbības. Atkarībā no bērnu vecuma, interesēm piesaistīsim arī mūzikas skolotāju. RADOŠIE DARBI, MŪZIKA un ANGĻU VALODA Visas nodarbības tiek pielāgotas atbilstoši bērnu vecumam un atbilst standartiem, kurus ievēro pirmsskolas izglītības iestādes. Radošo darbu pulciņā bērni darbojas ar pirkstiem attīstot sīko motoriku. Tiek izmantoti visdažādākie materiāli – pirkstiņkrāsas, krāsošana ar otiņu, plastalīns, dzijas, graudi utt. Sīkās motorikas trenēšana attīsta to smadzeņu daļu, kas atbild par runu un rakstītprasmi. Roku attīstība, sīkā motorika un roku pirkstu kustības koordinācija atrodas ciešā saiknē ar bērna domāšanas un runas attīstību, kā arī  runas traucējumu novēršanu. Angļu valodā bērni klausās stāstus, kurus papildina krāšņas bildes, klausās dziesmas un tās dzied, atkārto vardiņus un frāzes, papildinot tos ar roku kustībām, skatās leļļu teātri, piedalās kustību rotaļās dziedot un dejojot.  Paralēli valodas apguvei nodarbības attīsta dzirdi, dažādu skaņu izrunu, vingrina mutes muskalatūru, liek pamatus tālākai valodu apguvei. Mūzika iekļauj sevī ritmu, skaņu, klausīšanos un darbošanos līdzi.  Brīvi izvēlētas kustības skolotāja pavadījumā ar iespēju atdarināt kā skolotāju, tā citus bērnus. Mūzika ir dažāda – kā mierīga un melodiska, tā strauja un ritmiska. Mūzika attīsta ritma izjūtu, atbrīvo, liek justies pašpārliecināti, uzlabo garastāvokli. Brīvā spēle ir laiks, kad tiek noliktas malā visas plastmasas, pīkstošās un skanošās, makslīgi veidotās rotaļlietas, un bērniem piedāvā spēlēties ar dabas materiāliem. Ar materiāliem bez konkrētas formas, lai bērns pats varētu izdomāt, ko vēlas būvēt, veidot, par ko pārtaps čiekurs vai koka klucītis. Pieaugušie šajā procesā neiejaucas, bet vēro no malas un mudina bērnus darboties.