Svarīgu lomu dienas ritmā ieņem saruna ar katru bērnu individuāli – paņemt klēpī, parunāties, samīļoties. Katru bērnu vismaz reizi dienā audzinātāja paņem klēpī un velta viņam nedalītu uzmanību. Bērniem tas sniedz drošības sajūtu, mierinājumu, mīlestību, maigumu, sajūtu, ka esi svarīgs un vajadzīgs. Lielākiem tā ir arī iespēja netraucēti parunāties, izteikt to, kas uz sirds- kādas sāpes vai prieku. Vairākas reizes dienā, ne retāk ka pirms un pēc ēdienreizēm, miedziņa un āra pastaigas bērni tiek mudināti apmeklēt podiņu, mazgāt rokas.
  • 08:00    –    Bērni ierodas Mīļmājās, kur tos sagaida audzinātāja.
  • 09:00    –    Brokastis.
  • 09:20    –    Rotaļāšanās, brīvā spēle un nodarbība.
  • 10:00    –    Došanās ārā un sports.
  • 12:00    –    Gardas pusdienas.
  • 12:45    –    Pasaka, dzejoļi, miega dziesmas un saldais miedziņš.
  • 15:30    –    Launags.
  • 16:20 – 18:00 – Rotaļas ārā, dziesmu aplis ar ģitāru, pasaku lasīšana, rotaļāšanās un brīvā spēle.